Rodný list

EUROMAST s.r.o. je dcérska spoločnosť najväčšej firmy
na Slovensku zaoberajúcou sa výrobou a predajom vlajok
a vlajkových stožiarov od roku 1991, firmy 2U s.r.o.

1997

– založenie českej pobočky Stida na Slovensku na predaj vlajkových stožiarov

2002

– podielový vstup firmy 2U s.r.o. do spoločnosti Stida s.r.o.

2009

– 2U s.r.o. je 100% vlastníkom Stida Slovensko s.r.o.

2012

– zmena obchodného mena na EUROMAST s.r.o.